A.F. Rådgivning Sjukersättning · SGI · Sjukpenning
den


 

Har du fått avslag eller indragning av sjukpenning eller sjukersättning hos Försäkringskassan? Jag hjälper dig att överklaga beslut i ärenden gällande socialförsäkring.
Mitt namn är Alex Firat.

Jag har under en tid introducerats i Försäkringskassans snårigheter och tillsammans med Göran Söderlund hjälper jag personer som har problem i ärenden inom socialförsäkringsfrågor. Varje ärende underställs Göran för noggrann granskning och skickas inte vidare utan hans godkännande.

Jag känner starkt för de drabbade, och vet att det finns mycket jag kan göra för att hjälpa dem som inte förstår det krångliga regelsystemet.

Hör av dig till mig. Du berättar om din situation, därefter drar jag en slutsats hur vi kan ta ditt ärende vidare. Jag hjälper dig gärna att överklaga beslut, mot en human prissättning.


» Läs mer på Göran Söderlunds Blogg


" För att få sjukpenning krävs till en början att du är för sjuk för att klara ditt vanliga arbete, eller ett annat arbete hos din gamla arbetsgivare. Men efter 180 sjukdagar räcker inte det: Fortsatt sjukpenning förutsätter att du inte heller kan försörja dig genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt. "
Behöver du hjälp med ditt sjukförsäkringsärende?


KONTAKTA MIG

Alex Firat
E-post: info@afrad.se
Godkänd för F-skatt och moms SE900329533501


FörsäkringskassanCopyright © 2018 A.F. Rådgivning. Alla rättigheter reserverade.