Hjälper dig med ditt sjukförsäkringsärende | A.F. Rådgivning

Hjälper dig med ditt sjukförsäkringsärende | A.F. Rådgivning

Har du fått avslag eller indragning av sjukpenning eller sjukersättning hos Försäkringskassan?
Jag hjälper dig att överklaga beslut i ärenden gällande socialförsäkring.


Utförsäkrad?
Tycker du det är svårt med snårskogen i Försäkringskassans regler?
Klarar du att göra din egen omprövning eller överklagan?
Om inte.... kan jag hjälpa dig.
Är du för frisk för Försäkringskassan? Och för sjuk för arbete!
Jag hjälper dig!


Boka mig
Jag kommer gärna ut till olika lokala föreningar och håller föreläsningar, informationsmöten och studiecirklar.
Jag arbetar både med privatpersoner och arbetsgivare.Rättvisa
Sjuka patienter tvingas föra ojämlik kamp för rättvisa.
Rätt underlag
Har Försäkringskassan tillräckliga underlag?
Jag stödjer dig
Jag kan vid behov stödja dig i din kontakt med myndigheter och andra så att du får den hjälp med rehabilitering som du behöver.


Behöver du hjälp med ditt sjukförsäkringsärende?

Jag arbetar som konsult och hjälper utförsäkrade att ompröva och överklaga Försäkringsärenden.

Kontakt
Alex Firat
E-post: info@afrad.se
Godkänd för F-skatt och moms SE900329533501
Tel: 0722 - 02 69 21
Aktuellt

PRESSMEDDELANDE

Regeländringar som berör socialförsäkringen den 1 januari 2019
I samband med årsskiftet genomförs ett antal regeländringar som berör socialförsäkringen. Bland förändringarna märks ett slopat anmälningskrav för VAB, höjd åldersgräns för kostnadsfri tandvård och så ersätts karensdagen med ett karensavdrag.

LÄS MER:
http://www.forsakringskassan.se/press


Copyright © 2018 A.F. RådgivningHar du fått avslag eller indragning av sjukpenning eller sjukersättning hos Försäkringskassan?
Jag hjälper dig att överklaga beslut i ärenden gällande socialförsäkring.Utförsäkrad?
Tycker du det är svårt med snårskogen i Försäkringskassans regler?
Klarar du att göra din egen omprövning eller överklagan?
Om inte.... kan jag hjälpa dig.
Är du för frisk för Försäkringskassan? Och för sjuk för arbete!
Jag hjälper dig!Boka mig
Jag kommer gärna ut till olika lokala föreningar och håller föreläsningar, informationsmöten och studiecirklar.
Jag arbetar både med privatpersoner och arbetsgivare.
Rättvisa
Sjuka patienter tvingas föra ojämlik kamp för rättvisa.

Rätt underlag
Har Försäkringskassan tillräckliga underlag?

Jag stödjer dig
Jag kan vid behov stödja dig i din kontakt med myndigheter och andra så att du får den hjälp med rehabilitering som du behöver.Behöver du hjälp med ditt sjukförsäkringsärende?

Jag arbetar som konsult och hjälper utförsäkrade att ompröva och överklaga Försäkringsärenden.

Kontakt
Alex Firat
E-post: info@afrad.se
Godkänd för F-skatt och moms SE900329533501
Tel: 0722 - 02 69 21
Aktuellt

PRESSMEDDELANDE

Regeländringar som berör socialförsäkringen den 1 januari 2019
I samband med årsskiftet genomförs ett antal regeländringar som berör socialförsäkringen. Bland förändringarna märks ett slopat anmälningskrav för VAB, höjd åldersgräns för kostnadsfri tandvård och så ersätts karensdagen med ett karensavdrag.

LÄS MER:
http://www.forsakringskassan.se/press

Copyright © 2018 A.F. Rådgivning