Hjälper dig med ditt sjukförsäkringsärende | A.F. Rådgivning

Hjälper dig med ditt sjukförsäkringsärende | A.F. Rådgivning

Har du fått avslag eller indragning av sjukpenning eller sjukersättning hos Försäkringskassan?
Jag hjälper dig att överklaga beslut i ärenden gällande socialförsäkring.


Utförsäkrad?
Tycker du det är svårt med snårskogen i Försäkringskassans regler?
Klarar du att göra din egen omprövning eller överklagan?
Om inte.... kan jag hjälpa dig.
Är du för frisk för Försäkringskassan? Och för sjuk för arbete!
Jag hjälper dig!


Boka mig
Jag kommer gärna ut till olika lokala föreningar och håller föreläsningar, informationsmöten och studiecirklar.
Jag arbetar både med privatpersoner och arbetsgivare.Rättvisa
Sjuka patienter tvingas föra ojämlik kamp för rättvisa.
Rätt underlag
Har Försäkringskassan tillräckliga underlag?
Jag stödjer dig
Jag kan vid behov stödja dig i din kontakt med myndigheter och andra så att du får den hjälp med rehabilitering som du behöver.


Behöver du hjälp med ditt sjukförsäkringsärende?

Jag arbetar som konsult och hjälper utförsäkrade att ompröva och överklaga Försäkringsärenden.

Kontakt
Alex Firat
E-post: info@afrad.se
Godkänd för F-skatt och moms SE900329533501
Tel: 0722 - 02 69 21

Lämna ett meddelandeAktuellt

MAN MED SVÅRA BESVÄR I FORM AV DEPRESSION OCH UTMATTNINGSSYNDROM FICK RÄTT TILL SJUKPENNING

Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1382-1384 -- 18
Kammarrätten har funnit att de besvär som en man hade till följd av depression och utmattningssyndrom varit så svåra att de helt satt ned hans förmåga att arbeta.
Kammarrätten fann att man hade svårt att föreställa sig något arbete som mannen, med ringa eller ingen anpassning, skulle klara med normal arbetstakt ens i mindre omfattning.

LÄS MER:
news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab


Copyright © 2018 A.F. RådgivningHar du fått avslag eller indragning av sjukpenning eller sjukersättning hos Försäkringskassan?
Jag hjälper dig att överklaga beslut i ärenden gällande socialförsäkring.Utförsäkrad?
Tycker du det är svårt med snårskogen i Försäkringskassans regler?
Klarar du att göra din egen omprövning eller överklagan?
Om inte.... kan jag hjälpa dig.
Är du för frisk för Försäkringskassan? Och för sjuk för arbete!
Jag hjälper dig!Boka mig
Jag kommer gärna ut till olika lokala föreningar och håller föreläsningar, informationsmöten och studiecirklar.
Jag arbetar både med privatpersoner och arbetsgivare.
Rättvisa
Sjuka patienter tvingas föra ojämlik kamp för rättvisa.

Rätt underlag
Har Försäkringskassan tillräckliga underlag?

Jag stödjer dig
Jag kan vid behov stödja dig i din kontakt med myndigheter och andra så att du får den hjälp med rehabilitering som du behöver.Behöver du hjälp med ditt sjukförsäkringsärende?

Jag arbetar som konsult och hjälper utförsäkrade att ompröva och överklaga Försäkringsärenden.

Kontakt
Alex Firat
E-post: info@afrad.se
Godkänd för F-skatt och moms SE900329533501
Tel: 0722 - 02 69 21
Aktuellt

MAN MED SVÅRA BESVÄR I FORM AV DEPRESSION OCH UTMATTNINGSSYNDROM FICK RÄTT TILL SJUKPENNING

Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1382-1384 -- 18
Kammarrätten har funnit att de besvär som en man hade till följd av depression och utmattningssyndrom varit så svåra att de helt satt ned hans förmåga att arbeta.
Kammarrätten fann att man hade svårt att föreställa sig något arbete som mannen, med ringa eller ingen anpassning, skulle klara med normal arbetstakt ens i mindre omfattning.

LÄS MER:
news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab

Copyright © 2018 A.F. Rådgivning