Kontakt

Mitt namn är Alex Firat. Jag har introducerats i Försäkringskassans snårigheter och som rättsligt biträde hjälper jag personer som har problem i ärenden inom socialförsäkringsfrågor.


Rättsligt biträde
Jag kan bistå med råd, utredning samt upprättande av skrift.
Jag agerar inte ombud i ärenden men kan till viss del kommunicera med myndigheter.

Jag hjälper dig med att ta fram det som jag anser är viktigast för dig. Om jag anser att dina underlag inte är tillräckligt bra, hjälper jag dig med uppgifter för komplettering.
Jag författar skrivelser för omprövning och överklagan och har utöver de handlingar från dig en hel del övrig relevant information ex. domar från Förvaltningsrätt, Kammarrätt, Regeringsrätt, rekommendationer från Socialstyrelsen, information från Riksrevisionen och forskning m.m.

Jag känner starkt för de drabbade, och vet att det finns mycket jag kan göra för att hjälpa dem som inte förstår det krångliga regelsystemet.

Hör av dig till mig. Du klargör om hur din situation föreligger, därefter drar jag en slutsats hur vi kan ta ditt ärende vidare. Om det skulle bli ett ärende, debiterar jag ett fast arvode.

Alex Firat
E-post: info@afrad.se
Godkänd för F-skatt och moms SE900329533501
Tel: 0722 - 02 69 21Copyright © 2018 A.F. Rådgivning


Kontakt

Mitt namn är Alex Firat. Jag har introducerats i Försäkringskassans snårigheter och som rättsligt biträde hjälper jag personer som har problem i ärenden inom socialförsäkringsfrågor.

Rättsligt biträde
Jag kan bistå med råd, utredning samt upprättande av skrift.
Jag agerar inte ombud i ärenden men kan till viss del kommunicera med myndigheter.

Jag hjälper dig med att ta fram det som jag anser är viktigast för dig. Om jag anser att dina underlag inte är tillräckligt bra, hjälper jag dig med uppgifter för komplettering.
Jag författar skrivelser för omprövning och överklagan och har utöver de handlingar från dig en hel del övrig relevant information ex. domar från Förvaltningsrätt, Kammarrätt, Regeringsrätt, rekommendationer från Socialstyrelsen, information från Riksrevisionen och forskning m.m.

Jag känner starkt för de drabbade, och vet att det finns mycket jag kan göra för att hjälpa dem som inte förstår det krångliga regelsystemet.

Hör av dig till mig. Du klargör om hur din situation föreligger, därefter drar jag en slutsats hur vi kan ta ditt ärende vidare. Om det skulle bli ett ärende, debiterar jag ett fast arvode.Alex Firat
E-post: info@afrad.se
Godkänd för F-skatt och moms SE900329533501
Tel: 0722 - 02 69 21

Copyright © 2018 A.F. Rådgivning