Rådgivning

Det som är det största problemet idag är ofullständiga och otillräckliga medicinska underlag. Cirka 73 % av alla underlag är underkända, vilket blir ett problem när Försäkringskassan ska göra ett rättssäkert beslutstagande om ditt ärende.


Svenska trygghetssystemet
Försäkringskassan administrerar den svenska socialförsäkringen.
Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet och gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.
Målet är att bevara tryggheten för den som drabbas av skada eller sjukdom. Man tar för givet att man omfattas av ovanstående trygghetssystem. Men efter omständigheterna får man en känsla av att detta har förbisetts av Försäkringskassan i sin handläggning och bedömning då man, inte begär komplettering av ofullständiga medicinska underlag och utredning.

Försäkringskassans rehabiliteringsansvar
På Försäkringskassan hemsida anges följande;
Vi på Försäkringskassan har ett övergripande ansvar för att samordna åtgärderna och se till att dina behov tillgodoses.
Försäkringskassan har ansvaret att uppmärksamma ditt behov av rehabilitering.
Vi ska också ta initiativ till, samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs.
Vi kan också vid behov stödja dig i din kontakt med myndigheter och andra så att du får den hjälp med rehabilitering som du behöver.

Har försäkringskassan tillräckliga underlag?
Försäkringskassan saknar ofta underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. Alltför många läkarintyg är bristfälliga. Uppgifter saknas eller är inte av tillräcklig kvalitet. 73 % ej tillräckliga. I 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll. Kompletteras ytterst sällan!!!
Det blir konsekvenser och risk för felaktiga beslut.
Sakkunnig granskning saknas i var femte avslagsärende.
Riksrevisionen anser att det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga samt att komplettering sker i så liten grad. Granskningens resultat visar därmed att Försäkringskassans handläggare ofta saknar underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. Detta ger sämre förutsättningar för att besluten blir korrekta och rättssäkra. Risken ökar för att personer som har rätt till sjukpenning inte blir beviljade ersättning.

Det är viktigt att läkaren även ger en beskrivning av arbetsförmågan i det medicinska underlaget och hur sjukdomen påverkar funktionsförmågan. Det kan finnas anledning att Försäkringskassan i högre grad använder sig av ”särskilt läkarutlåtande”, dels för att få en annan läkares bedömning, dels för att få en bedömning av en läkare som har försäkringsmedicinsk kompetens.


Copyright © 2018 A.F. Rådgivning


Rådgivning

Det som är det största problemet idag är ofullständiga och otillräckliga medicinska underlag. Cirka 73 % av alla underlag är underkända, vilket blir ett problem när Försäkringskassan ska göra ett rättssäkert beslutstagande om ditt ärende.

Svenska trygghetssystemet

Försäkringskassan administrerar den svenska socialförsäkringen.
Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet och gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.
Målet är att bevara tryggheten för den som drabbas av skada eller sjukdom. Man tar för givet att man omfattas av ovanstående trygghetssystem. Men efter omständigheterna får man en känsla av att detta har förbisetts av Försäkringskassan i sin handläggning och bedömning då man, inte begär komplettering av ofullständiga medicinska underlag och utredning.

Försäkringskassans rehabiliteringsansvar

På Försäkringskassan hemsida anges följande;
Vi på Försäkringskassan har ett övergripande ansvar för att samordna åtgärderna och se till att dina behov tillgodoses.
Försäkringskassan har ansvaret att uppmärksamma ditt behov av rehabilitering.
Vi ska också ta initiativ till, samordna och ha tillsyn över de åtgärder som behövs.
Vi kan också vid behov stödja dig i din kontakt med myndigheter och andra så att du får den hjälp med rehabilitering som du behöver.

Har försäkringskassan tillräckliga underlag?

Försäkringskassan saknar ofta underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. Alltför många läkarintyg är bristfälliga. Uppgifter saknas eller är inte av tillräcklig kvalitet. 73 % ej tillräckliga. I 68 % saknas arbetsuppgifternas innehåll. Kompletteras ytterst sällan!!!
Det blir konsekvenser och risk för felaktiga beslut.
Sakkunnig granskning saknas i var femte avslagsärende.
Riksrevisionen anser att det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga samt att komplettering sker i så liten grad. Granskningens resultat visar därmed att Försäkringskassans handläggare ofta saknar underlag av tillräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. Detta ger sämre förutsättningar för att besluten blir korrekta och rättssäkra. Risken ökar för att personer som har rätt till sjukpenning inte blir beviljade ersättning.

Det är viktigt att läkaren även ger en beskrivning av arbetsförmågan i det medicinska underlaget och hur sjukdomen påverkar funktionsförmågan. Det kan finnas anledning att Försäkringskassan i högre grad använder sig av ”särskilt läkarutlåtande”, dels för att få en annan läkares bedömning, dels för att få en bedömning av en läkare som har försäkringsmedicinsk kompetens.

Copyright © 2018 A.F. Rådgivning