Referenser & Samarbeten

Jag har introducerats i Försäkringskassans snårigheter och tillsammans med Göran Söderlund hjälper jag personer som har problem i ärenden inom socialförsäkringsfrågor.


Görans bakgrund med 31 års anställning på Försäkringskassan samt 14 års tid som pensionär, skrivit cirka 5000 ärenden och varit "ett sista halmstrå" för många, så gott som alla dagar i veckan, vilket innebär att den kunskap som han besitter överstiger vad en jurist eller advokat har när det gäller denna typ av ärenden.

Ni finner mer information på Görans blogg: http://goransoderlund.blogspot.com eller via hans hemsida: http://goransoderlund.se.
Med tanke på min ålder är det dags att se till att det finns intresserade att ta över och hjälpa dem som behöver ha hjälp när det gäller ärenden med Försäkringskassan.
Jag går i god för att ett ärende skrivet av Alex Firat är minst lika bra som om jag skrivit ärendet.
Jag har till viss del fått alldeles för mycket för att klara själv.
Det behövs förstärkning för att klara behovet av hjälp med omprövning, överklagan, prövningstillstånd och rådgivning.
Göran Söderlund
http://goransoderlund.blogspot.com/2018/02/ny-medarbetare.html

Socialjuridiskt Forum - Socialjuridik, försäkringsmedicin, socialpolitik m.m.
https://socialjuridisktforum.wordpress.com

Borås Tidning - Insändare: Lägg korten på bordet, Försäkringskassan!
"Att Försäkringskassan inte upplever problem med att 97 procent beviljas ersättning, då finns det anledning att få bättre klarhet i siffrorna, menar Alex Firat."
http://www.bt.se/insandare/insandare-lagg-korten-pa-bordet-forsakringskassan/


Copyright © 2018 A.F. Rådgivning


Referenser & Samarbeten

Jag har introducerats i Försäkringskassans snårigheter och tillsammans med Göran Söderlund hjälper jag personer som har problem i ärenden inom socialförsäkringsfrågor.

Görans bakgrund med 31 års anställning på Försäkringskassan samt 14 års tid som pensionär skrivit cirka 5000 ärenden och varit "ett sista halmstrå" för många, så gott som alla dagar i veckan, vilket innebär att den kunskap som han besitter överstiger vad en jurist eller advokat har när det gäller denna typ av ärenden.

Ni finner mer information på Görans blogg: goransoderlund.blogspot.com eller via hans hemsida: goransoderlund.se.

Med tanke på min ålder är det dags att se till att det finns intresserade att ta över och hjälpa dem som behöver ha hjälp när det gäller ärenden med Försäkringskassan.
Jag går i god för att ett ärende skrivet av Alex Firat är minst lika bra som om jag skrivit ärendet.
Jag har till viss del fått alldeles för mycket för att klara själv.
Det behövs förstärkning för att klara behovet av hjälp med omprövning, överklagan, prövningstillstånd och rådgivning.
Göran Söderlund

goransoderlund.blogspot.com/ny-medarbetare

Socialjuridiskt Forum - Socialjuridik, försäkringsmedicin, socialpolitik m.m.
socialjuridisktforum.wordpress.com

Borås Tidning - Insändare: Lägg korten på bordet, Försäkringskassan!
"Att Försäkringskassan inte upplever problem med att 97 procent beviljas ersättning, då finns det anledning att få bättre klarhet i siffrorna, menar Alex Firat."
bt.se/insandare/insandare-lagg-korten-pa-bordet-forsakringskassan/

Copyright © 2018 A.F. Rådgivning